EMDR is één van de methoden die ik inzet tijdens mijn sessies.
Met deze techniek werk ik naar verwerking toe zonder te hertraumatiseren, zonder over details te moeten praten, zonder veel verhaal.
Anke haar verhaal is er één van ‘complex trauma’. Dit houdt in dat het trauma langdurig en herhaaldelijk is. EMDR kan ook toegepast worden bij enkelvoudig trauma, angsten, gebrek aan zelfvertrouwen, …

Het verhaal van Anke (fictieve naam)
Anke is 25 en werd tussen haar 9 en 11 jaar seksueel misbruikt.
Haar hulpvraag: ‘ik wil kunnen omgaan met mijn verleden’.
Anke heeft een universitair diploma, werkt fulltime, functioneert. Zij heeft last van nachtmerries en chronische lichamelijke klachten. Ik zie haar om de 14 dagen.
Vertrouwen opbouwen, stabilisatie en dissociatie benoemen, staan op de voorgrond. Anke is zich niet bewust van de dissociatie. Dit vraagt tijd. Bij Anke betekent dissociatie dat ik haar zie ‘verdwijnen uit het moment’. Contact maken is dan moeilijk. Zij zit nog wel bij mij in de sessie en toch is ze er niet.
Dan start ik met de EMDR techniek. Een sessie wel, dan een paar sessies niet. De dissociatie vraagt veel aandacht, waardoor ik de EMDR soms moet parkeren.
EMDR kan doorwerken, dus ik krijg soms een mail van Anke van hoe de nachten verlopen na de sessie. Deze zijn voor Anke soms heftig. Het helpt haar om ’s nachts uit bed te komen en te tekenen. In een voor haar veilig hoekje van de kamer liggen haar tekenspullen klaar voor op lastige momenten.
Na 9 sessies EMDR is er een doorbraak. Anke spreekt nu over de feiten terwijl ze oogcontact houdt met mij. Haar lichaam spreekt een heel andere taal dan al de keren ervoor.
‘Het voelt zo anders, zegt Anke’. Ze glimlacht bijna de hele sessie. En…ik ook.

Dit is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet. Er is nog de automutilatie die al jaren de escape vormt voor wat haar overkomen is. Zij heeft een ‘automutilatie-kalender’ gemaakt die geregeld in de sessies besproken wordt.
En we zijn er nog niet. Schuldgevoel blijft een thema.

‘Meisjes en vrouwen die seksueel misbruikt zijn, voelen zich vaak schuldig en medeverantwoordelijk voor het misbruik. Vreetbuien, braken en automutilatie zijn vaak een bewuste strategie om het lichaam (zichzelf) te straffen en pijn te doen.’
(uit ‘Praktijkboek EMDR’ van Erik ten Broeke, Ad De Jongh en hans-Jaap Oppenheim
(red.)p.238)

En we zijn er nog niet. Er is nog het bijkomende trauma, namelijk het minimaliseren van de feiten door haar ouders. Ook dit is een trauma dat we met EMDR kunnen aanpakken.
Desondanks is EMDR hier niet de beste optie en zou een gesprek ook al een groot verschil kunnen maken.

Voor zij die meer willen weten over EMDR:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, door oogbewegingen trauma verminderen en verwerken (vrij vertaald).
EMDR is een techniek waarbij informatie van je traumanetwerk (trauma in uw herinneringen en lichaamscellen) naar je gezond adaptief systeem wordt gebracht. Er wordt door je hersenen een nieuwe connectie gelegd. Om dit teweeg te brengen, gebruik ik bilaterale stimulatie d.m.v. ‘oogbewegingen’ of een EMDR-toestelletje dat je in je handen houdt.
Ik werk vooral met EMDR bij trauma, maar…
‘EMDR kan op alles toegepast worden waar de cliënt van af ziet. Het moet niet gaan over
gebeurtenissen die iemand daadwerkelijk zelf zijn overkomen of waarvan hij getuige geweest is, maar om belevingen met een zekere emotionele lading (…)’
(uit ‘Praktijkboek EMDR’ van Erik ten Broeke, Ad De Jongh en hans-Jaap Oppenheim
(red.)p.61)

EMDR geeft ervaring van trauma-release (zoals ook andere therapeutische methodes).
Voor een blijvend resultaat na EMDR zijn nog enkele sessies nodig om samen te onderzoeken wat je met je ervaring gaat doen.
Bijvoorbeeld:
Wat wil je nu verder in je leven ?
Welke verandering is er nodig ?
Welke stappen moet je daarvoor zetten ?

Ik zie EMDR als mogelijk onderdeel van een therapeutisch traject. Vertrouwen opbouwen,
voorbereiding, EMDR zelf en nazorg zijn allen belangrijk.

Karin Swinnen, november 2018